• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

Наш навчальний заклад має багаторічний досвід національно - патріотичного виховання учнів на грунті цілеспрямованого вивчення історії українського козацтва, проникнення в глибинну сутність козацької педагогіки. Цьому сприяє орган учнівського самоврядування – Гетьманська республіка, за основу структури якої взято організаційний устрій українського козацтва

Завдання учнівського самоврядування - через розвиток соціальної активності учнів виховати в них почуття патріотизму, почуття власної гідності, відповідальності, толерантності, критичності та конструктивності мислення, поваги до власної та чужої праці, оптимізму, гуманізму, здатності до самоаналізу і самовиховання.

Гетьманська республіка навчально-виховного комплексу охоплює всіх учнів з 1 по 11 класи і поділяється на козачат (учнів 1-4 класів), джур козацьких (учнів 5-8 класів) та молодих козаків ( учнів 9-11 класів). Основою організаційної структури Гетьманської республіки є козацький загін (клас) – первинний осередок за місцем навчання. На чолі кожного загону стоїть отаман. Керівництво Гетьманською республікою здійснює рада генеральних старшин на чолі з гетьманом школи, які обираються терміном на один рік на початку навчального року шляхом таємного голосування. Рада є найвищим органом самоврядування і скликається: Велика – на початку кожного семестру, загонова – один раз на два місяці.

Дуже важливим кроком у становленні моделі самоврядування стало розроблення радою генеральних старшин і ухвалення всіма учнями закладу Конституції гетьманської республіки. Це дає можливість виховувати в учнів правову культуру громадянина України, яка формується передусім на основі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків, глибокої поваги до законів і правил людського співжиття. За Конституцією гетьманська республіка має свою символіку: гімн (“Запорізька похідна”), герб та прапор.

Для учнів 1-4 класів діє Кодекс лицарської честі і лицарської звитяги для козачат. Для учнів 5-11 класів діє Кодекс лицарської звитяги для козака.

Кожен козацький загін працює щодо вибраного напрямку і змісту навчально-виховного процесу. Відповідна діяльність охоплює майже всі сфери учнівського життя і невід’ємно пов’язана з традиціями, звичаями, культурою українського козацтва, історією рідного краю. Загальновідомо, що козаками на Січі були лише чоловіки. Жінка в минулому – вірна супутниця козака, берегиня роду свого, отчого дому, але при цьому в кожну важку годину й жінка – воїн, яка може відстояти свою землю від ворога. Жінка-мати виховувала у своїх дітей мужність, сміливість, твердість і рішучість, навчала своїх дітей любові до рідної землі. Із покоління в покоління передавалися нашими предками легенди, казки, пісні та інші фолькльорні матеріали, зберігалися секрети народних ремесел, вшановувалась пам’ять про козацьку славу. Вибір напрямків роботи козацьких загонів був зорієнтований на багатогранну історію та культуру українського козацтва, вікові особливості дітей їх інтереси та нахили. Згідно вибраного напрямку роботи кожен козацький загін має назву, корогву (емблему), відповідно оформлений куточок класу, а також матеріали зібрані та оформлені учнями по напрямку «Ой у лузі червона калина», “Хата моя, біла хата”, “Без верби і калини нема України”, “Слава козацька не вмре не загине…”, “Рідна мати моя, ти ночей не доспала…” тощо.

Розгорнута система учнівського самоврядування розвиває в учнів демократичну культуру, відповідальність, солідарність, комунікативні здібності. Учні набувають досвід співпраці, толерантної поведінки, культури спілкування у колективі. Учнівське самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішення важливих питань життя класу та школи. Діяльність органів учнівського самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, більш ефективному входженню учнів у доросле життя.

Цінність учнівського самоврядування полягає у тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, відчувають відповідальність перед учнями, вчителями, батьками. Навчальний заклад керується інтересами і проблемами дітей, стає улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям. Загальна кількість школярів, які охоплені різними формами учнівського самоврядування складає 100%.

Створена у закладі система учнівського самоврядування є дієвою, має суттєвий вплив на соціальну адаптацію учнів школи, допомагає дітям набути здібності, якості, що необхідні для вступу у доросле життя.

На сучасному етапі розвитку освітньої галузі педагогічний колектив поставив перед собою завдання: формування в учнів національної свідомості, любові до свого народу, рідної землі, виховання в учнів патріотичного почуття поваги до культури та історії рідного народу, його звичаїв і традицій, готовності до праці.

Щоб реалізувати зміст цих завдань, навчальним закладом розроблена система виховної роботи з урахуванням всіх вимог сучасності, заплановано ряд заходів, кожен з яких має свою мету, поряд з якими в комплексі виховується культура поведінки, дисциплінованість, естетичні смаки.

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

1. Ціннісне ставлення до себе;

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людини;

3. Ціннісне ставлення до праці;

4. Ціннісне ставлення до природи;

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Основними формами і методами виховної роботи у закладі є:

- інформаційно - масові (дискусії, диспути, конференції, вечори);

- діяльнісно – практично - групові (творчі групи, екскурсії по селу,

району, області, свята, народні ігри, драматичний театр, огляди-

конкурси, олімпіади);

- інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі, гуртки);

- діалогічні (бесіди, сюжетно-рольові ігри),

- індивідуальні (доручення, творчі звіти, індивідуальна робота);

- наочні (виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні

стенди).

Таким чином виховна система навчального закладу – це складна психолого - соціопедагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, поурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища. Зміст виховної роботи вибудовується на основі базових духовних цінностей моралі, що включає в себе чесність, справедливість, людяність.

/Files/images/1_veresnya/SAM_6411.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_2367.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_2368.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_2380.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_2424.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_2433.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_2438.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_4567.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_4585.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_4639.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_4638.JPG/Files/images/1_veresnya/SAM_4642.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1598

Коментарi