2015-2016 н.р.

/Files/images/ato/2.JPG

/Files/images/poshuk-2/DSCF2722.jpg


2014-2015 н.р./Files/images/poshuk-2/DSCF1589.jpg/Files/images/poshuk-2/DSCF1073.jpg/Files/images/poshuk-2/IMG_7424.jpg/Files/images/poshuk-2/IMG_1735.jpg/Files/images/poshuk-2/DSCN2328.JPG

/Files/images/poshuk-2/DSCN2300.JPG

/Files/images/IMG_0554.jpg/Files/images/IMG_0561.jpg/Files/images/IMG_0515.jpg/Files/images/IMG_0512.jpg/Files/images/IMG_0498.jpg/Files/images/IMG_0481.jpg/Files/images/IMG_0470.jpg/Files/images/IMG_0459.jpg/Files/images/IMG_0443.jpg/Files/images/IMG_0395.jpg/Files/images/IMG_0372.jpg/Files/images/poshuk/IMG_6690.jpg/Files/images/poshuk/IMG_6689.jpg"ПОШУК"


"Люби і знай свій рідний край"

Краєзнавство, як народні знання про свою місцевість, зародилось в далекому минулому. У всіх народів світу, в усі часи були люди, які дуже добре знали навколишню місцевість, її природу, минуле і сучасність. Свої знання вони передавали в усній чи письмовій формі своїм нащадкам.

Гуртки краєзнавчого напрямку (екологічного, географічного, історичного) є осередками розвитку краєзнавства і туризму як в комплексному позашкільному так і в навчально- виховнх закладах

Головною метою краєзнавчих гуртків є розвиток позитивних морально-етичних, інтелектуальних якостей, вихавання почуття патріотизму, розвиток комунікативних здібностей, забезпечення умов для зміцнення й розвитку фізичного здоров’я дитини.

Історичне краєзнавство - це одне із джерел збагачення учнів знаннями рідного краю, любові до нього. Воно відкриває учням зв'язок історії рідного краю, міста чи села з великою Батьківщи­ною, допомагає з'ясувати непорушну єдність історії кожного посе­лення, кожної родини з історією і життям всієї країни та визнати необхідність стати гідними нащадками кращих традицій рідного краю, своєї нації

Активізація пізнавальної діяльності вихованців під час занять в краєзнавчих гурткахздійснюється через різноманітні форми діяльності:

- вечори, олімпіади, вікторини, конференції, створення шкільних краєзнавчих куточків, музеїв, зустрічі з учасниками та свідками історичних подій.

- екскурсії, лекції, випуск газет, рукописних книг чи журналів.

Дуже важливою в гуртковій роботі для активізація пізнавальної діяльності є індивідуальна робота - читання літератури по місцевій історії, робота з документами, матеріалами архіву, речовими пам'ятками музею, підготовка рефератів, запис спогадів, опис пам'яток культу­ри, історії, спостереження за життям і побутом народу, виготовлення наочностей.

Всі ці форми гурткової роботи знаходяться у тісному взаємоз­в'язку: результати знань у гуртку часто виносяться на загальношкільні вечори, конференції. А інди-віду­альна робота є необхідними елементами всіх інших форм гурткової роботи.

/Files/images/poshuk/IMG_5189.jpg

З 1997 року при Миронівському НВК працює гурток історичного краєзнавства «Пошук».

Мета роботи гуртка: дати загальні уявлення про історичне краєзнавство, ознайомитися з методикою збирання краєзнавчих матеріалів, виконувати прості пошукові завдання. розширювати та поглиблювати знання з історії рідного краю, з народознавства, вивчати духовні надбання населення краю, знайомитися з видатними людьми краю.

На заняттях гуртка вихованці знайомляться з істрією сіл Миронівської сільської ради та Шосткинщини, вивчають пам’ятки історії, архітектури рідного краю, вивчають природу рідного краю, усну народну творчість; формують, розвивають та закріплюють навички виконання пошукових завдань.

Робота історико – краєзнавчого гуртка «Пошук» як й усіх гуртків здійснюється в двох напрямках:

- 1) теоретичному (бесіди, лекції, доповіді, конференції, вікторини, самостійна індивідуальна робота);

/Files/images/poshuk/IMG_6644.jpg

- 2) практичному (екскурсії, походи, експедиції, практикуми в музеях, архівах, бібліотеках).

Пошуківці працюють за напрямками: «Скривджена земля», «З попелу забуття», що проходять в рамках Всеукраїнської акції «Пізнай свою країну».

Гуртківці є активними учасниками Всеукраїнської історико-географісної експедиції «Історія міст і сіл», обласної краєзнавчої експедиції „Материнські долі", "Слобожанська берегиня"

У роботі гуртка провідну позицію займає пошуково-дослідницька робота і тому на етапі узагальнення матеріалу, завершення роботи по певному напрямку широко використовується така форма роботи як презентація. Вихованці представляють результати своєї пошукової діяльності. Як правило, вони виступають перед своїми товаришами по гуртковій роботі. Кращі роботи представляємо на загальношкільній лінійці всім учням школи або на районній краєзнавчій конференції, на обласних конференціях

Через свою діяльність вихованці гуртка отримують нові знання, таким чином активізується їх пізнавальна діяльність, діти здійснюють | свої маленькі відкриття. А історичні події вони сприймають вже не як щось далеке або нереальне, а ніби зблизька: вони стають співучасниками бойових подвигів земляків, співпереживають радість чи жаль втрат, пізнають героїку і будні життя. Все це впливає на процес їх виховання: етичного становлення, самопізнання і самовизначення.

Багатий і цікавий теоретичний матеріал (альбоми, фоторепортажі, доповіді, реферати, розробки, дитячі наукові роботи), що накопичується під час роботи гуртка зберігаємо в кабінеті історії та шкільному «Музеї села», куди приносимо й нові експонати з історії сіл Миронівської сільської ради та в Музеї льону і ткацтва.

Виховний потенціал історичного краєзнавства закладений в самому матеріалі — фактах місцевої історії. Вони допомагають донести до свідомості школярів картини героїчного минулого, збереженню суспільної пам'яті народу, передачі героїчних традицій минулого, здійсненню спадкоємності поколінь.

/Files/images/poshuk/IMG_5327.jpg/Files/images/poshuk/IMG_5332.jpg

Так, участь школярів в різнобічних формах історико-краєзнавчій діяльності сприяє більш поглибленому вивченню історії своєї Батьківщини, пізнанню і розумінню законів суспільного розвитку, їх реального прояву в історії краю.

Вивчення історії краю являється також способом задоволення і, що особливо важливо, формування і розвитку громадських інтересів учнів.

Члени гуртка утворили творчі об’єднані за напрямками :

- Наш край в роки Великої вітчизняної війни. Історія і пам'ять

- Духовність рідного краю Історія храмів, церков, монастирів /Files/images/poshuk/IMG_6118.jpg/Files/images/poshuk/IMG_4161.jpg/Files/images/poshuk/IMG_2918.jpg/Files/images/poshuk/SAM_0799.JPG/Files/images/poshuk/IMG_1784.jpg

- Ансамбль «Криниченька». Історія та сучасність

/Files/images/poshuk/IMG_4109.jpg - Ілюстрована історія сіл Миронівської сільської ради

- Народний костюм нашої місцевості

- Матері-героїні нашого села /Files/images/IMG_2159.jpg

Працюючи по обраних напрямкам діти під керівництвом вчителя і самостійно збирають інформацію, використовуючи методи інтерв'ю, перефразування. Таким чином у вихованців розвиваються комунікативні навички, поширюються їх пізнавальні можливості, створюються умови для самореалізації та самовдосконалення особистості./Files/images/poshuk/IMG_6491.jpg/Files/images/poshuk/IMG_6479.jpg/Files/images/poshuk/IMG_6478.jpg/Files/images/poshuk/IMG_6473.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 128

Коментарi